Skip to main content
Nederlands
Nederlands

Wat zit er in een WA verzekering?

Finnass Verzekert

Een WA-verzekering, oftewel een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering, is een verzekering die in veel landen verplicht is voor autobezitters. Deze verzekering beschermt hen tegen de financiële gevolgen van schade die zij veroorzaken aan anderen met hun voertuig. De verzekering dekt zowel materiële schade als letselschade aan derden, maar niet de schade aan het voertuig of de bestuurder zelf. In dit uitgebreide artikel zal ik dieper ingaan op de verschillende aspecten van een WA-verzekering, zoals de dekking, premie, eigen risico, verschillende soorten aansprakelijkheidsverzekeringen, en het belang van het hebben van zo'n verzekering.

 1. Dekking van een WA-verzekering

De dekking van een WA-verzekering omvat de financiële gevolgen van schade veroorzaakt aan derden door de verzekerde. Hieronder vallen zowel materiële schade als letselschade. Materiële schade omvat bijvoorbeeld schade aan andermans voertuig, woning of bezittingen. Letselschade betreft de schade door lichamelijk letsel of overlijden van derden, veroorzaakt door de verzekerde. De dekking geldt doorgaans voor de verzekerde, de bestuurder van het voertuig en eventuele inzittenden.

 1. Premie van een WA-verzekering

De premie van een WA-verzekering is het bedrag dat een verzekerde periodiek betaalt aan de verzekeraar om verzekerd te zijn. De hoogte van de premie is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder het type voertuig, de leeftijd van de bestuurder, het aantal schadevrije jaren, de regio waarin men woont en de dekkingslimieten. Verzekeraars hanteren verschillende methoden om de premie te berekenen, waardoor premies kunnen variëren tussen verzekeraars. Het is daarom aan te raden om premies van verschillende verzekeraars te vergelijken alvorens een WA-verzekering af te sluiten.

 1. Eigen risico bij een WA-verzekering

Het eigen risico is het bedrag dat de verzekerde zelf moet betalen bij een schadeclaim voordat de verzekering de rest van het bedrag uitkeert. Bij een WA-verzekering is er doorgaans geen eigen risico voor de verzekerde bij schade aan derden. Dit is echter afhankelijk van het verzekeringscontract en de verzekeraar. In sommige gevallen kan er een eigen risico van toepassing zijn, bijvoorbeeld bij jonge of onervaren bestuurders.

 1. Verschillende soorten aansprakelijkheidsverzekeringen voor voertuigen

Naast de standaard WA-verzekering zijn er uitgebreidere verzekeringsvormen beschikbaar, zoals de WA-beperkt casco en de WA-volledig casco verzekering (ook wel allrisk-verzekering genoemd). Deze verzekeringen bieden naast de wettelijke aansprakelijkheidsdekking ook dekking voor schade aan het eigen voertuig, afhankelijk van de gekozen dekking. Hieronder een kort overzicht van deze verzekeringsvormen:

a. WA-beperkt casco verzekering

De WA-beperkt casco verzekering biedt naast de standaard WA-dekking ook dekking voor bepaalde schades aan het eigen voertuig. De exacte dekking verschilt per verzekeraar, maar doorgaans zijn de volgende schades gedekt: diefstal, brand, storm, hagel, ruitbreuk, botsingen met dieren en schade door natuurrampen. Het is belangrijk om te weten dat schade aan het eigen voertuig veroorzaakt door een aanrijding met een ander voertuig of object niet gedekt is onder de WA-beperkt casco verzekering.

b. WA-volledig casco verzekering (allrisk)

De WA-volledig casco verzekering, ook wel allrisk-verzekering genoemd, biedt de meest uitgebreide dekking. Naast de wettelijke aansprakelijkheidsdekking en de beperkt casco dekking, zijn ook aanrijdingen, vandalisme en schade aan het eigen voertuig door eigen schuld gedekt. Dit betekent dat de verzekerde in principe voor bijna alle soorten schade gedekt is, ongeacht de oorzaak.

 1. Het belang van een WA-verzekering

Het hebben van een WA-verzekering is van groot belang om de financiële gevolgen van schade veroorzaakt aan derden te kunnen dragen. In veel landen, waaronder Nederland, is het hebben van een WA-verzekering zelfs wettelijk verplicht. Dit komt omdat de kosten van materiële schade en letselschade al snel kunnen oplopen tot aanzienlijke bedragen. Zonder een WA-verzekering zou de veroorzaker van de schade deze kosten zelf moeten betalen, wat voor velen onmogelijk zou zijn. Door de verplichting om een WA-verzekering af te sluiten, worden slachtoffers van verkeersongevallen beschermd en verzekerd van een financiële compensatie.

 1. Afsluiten en opzeggen van een WA-verzekering

Bij het afsluiten van een WA-verzekering is het belangrijk om verschillende verzekeraars te vergelijken op premie, dekking en voorwaarden. Er zijn diverse vergelijkingssites beschikbaar die dit proces vergemakkelijken. Na het kiezen van een geschikte verzekeraar, kan men de verzekering afsluiten. In veel gevallen kan dit eenvoudig online of telefonisch worden geregeld.

Het opzeggen van een WA-verzekering kan meestal per maand, nadat de minimale contractduur is verstreken. Dit is vaak één jaar. Het opzeggen dient schriftelijk te gebeuren, bijvoorbeeld per e-mail of brief. Houd er rekening mee dat je bij het opzeggen van een WA-verzekering verplicht bent om direct een nieuwe WA-verzekering af te sluiten als je het voertuig nog steeds in bezit hebt en/of op de openbare weg wilt gebruiken. Het is namelijk wettelijk verplicht om een actieve WA-verzekering te hebben voor elk voertuig dat op jouw naam geregistreerd staat.

 1. Schadevrije jaren en no-claimkorting

Schadevrije jaren zijn de jaren waarin je geen schade hebt geclaimd op je WA-verzekering. Hoe meer schadevrije jaren je hebt, hoe lager de premie wordt. Dit komt doordat verzekeraars een no-claimkorting hanteren: een korting op de premie die oploopt naarmate je meer schadevrije jaren opbouwt. Hiermee wordt veilig en verantwoord rijgedrag beloond.

Als je een schadeclaim indient bij je verzekeraar, verlies je vaak een aantal schadevrije jaren. Dit kan leiden tot een hogere premie bij het verlengen van je verzekering of bij het afsluiten van een nieuwe verzekering. Het is daarom verstandig om bij kleine schades te overwegen of het claimen van de schade financieel voordeliger is dan het betalen van de schade uit eigen zak.

 1. Aanvullende verzekeringen

Naast de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering zijn er diverse aanvullende verzekeringen beschikbaar die extra dekking bieden. Voorbeelden hiervan zijn:

a. Ongevallenverzekering voor inzittenden (OVI) Deze verzekering keert een vooraf vastgesteld bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden van de bestuurder en/of inzittenden als gevolg van een ongeval met het verzekerde voertuig.

b. Schadeverzekering voor inzittenden (SVI) Deze verzekering vergoedt de daadwerkelijk geleden schade van de bestuurder en/of inzittenden bij een ongeval, ongeacht de schuldvraag. Hierbij kan gedacht worden aan materiële schade, medische kosten en inkomensverlies.

c. Rechtsbijstandverzekering voor motorrijtuigen Deze verzekering biedt juridische hulp bij geschillen die voortvloeien uit het bezit of gebruik van het verzekerde voertuig. Denk hierbij aan geschillen over schadeclaims, reparaties of de aankoop van een voertuig.

 1. Internationale aspecten van de WA-verzekering

De WA-verzekering biedt doorgaans dekking in alle landen die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte (EER) en enkele andere landen. Het is raadzaam om voorafgaand aan een reis met het voertuig naar het buitenland te controleren of de WA-verzekering in het betreffende land geldig is. In sommige gevallen kan het nodig zijn om een tijdelijke aanvullende verzekering af te sluiten, bijvoorbeeld bij een reis naar een land buiten de EER.

In dit uitgebreide artikel heb ik de verschillende aspecten van een WA-verzekering besproken, zoals de dekking, premie, eigen risico, verschillende soorten aansprakelijkheidsverzekeringen, het belang van het hebben van zo'n verzekering, het afsluiten en opzeggen van een WA-verzekering, schadevrije jaren en no-claimkorting, aanvullende verzekeringen en internationale aspecten. Het is duidelijk dat een WA-verzekering van cruciaal belang is voor autobezitters om financieel beschermd te zijn tegen schade veroorzaakt aan derden.

Hoewel een WA-verzekering wettelijk verplicht is, is het ook belangrijk om na te denken over welk type aansprakelijkheidsverzekering het beste past bij jouw persoonlijke situatie en behoeften. Factoren zoals de waarde en leeftijd van je voertuig, je financiële situatie en je risicobereidheid kunnen een rol spelen bij het kiezen van een geschikte dekking.

Tot slot is het raadzaam om regelmatig je WA-verzekering te evalueren en te vergelijken met andere aanbieders op de markt. Verzekeringsmaatschappijen passen hun premies en voorwaarden voortdurend aan, en het kan zijn dat je door over te stappen naar een andere verzekeraar kunt profiteren van een betere dekking of een lagere premie. Door goed geïnformeerd te blijven over de verschillende aspecten van een WA-verzekering en je opties zorgvuldig af te wegen, kun je ervoor zorgen dat je altijd optimaal verzekerd bent tegen de financiële gevolgen van schade aan derden.Laatste nieuws, reviews en blogs:
Laatste nieuws en blogs:


Openingstijden:
 • Maandag:             09:00 - 17:00

 • Dinsdag:               09:00 - 17:00

 • Woensdag:           09:00 - 17:00

 • Donderdag:         09:00 - 17:00

 • Vrijdag:               09:00 - 17:00

 • Zaterdag/ zondag: Gesloten
Adres:
 • Marijkelaan 11, 1862 EW  Bergen
Contact:
Socials: